digplanet beta 1: Athena
Share digplanet:

Agriculture

Applied sciences

Arts

Belief

Business

Chronology

Culture

Education

Environment

Geography

Health

History

Humanities

Language

Law

Life

Mathematics

Nature

People

Politics

Science

Society

Technology

Redirect to:


Original courtesy of Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Qashatagh — Please support Wikipedia.
This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia. A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.
106 videos foundNext > 

04,07,12 BAKO SAHAKYAN QASHATAGH

Qashatagh-hartsazruits.wmv

Հարցազրույց Քաշաթաղի Աղանուս համայնքի դպրոցի տնօրենի և տնտեսվարի հետ ջրաֆիկացման աշխատանքները ավարտելու...

22 06 BAKO SAHAKYAN QASHATAGH

Berdzor Kindergarten: Gifts from Hyer United

Berdzor Kindergarten: Gifts from Hyer United. For more information visit HyerUnited.org.

Mer erkiry-Qashataghi Meliqakan aparanqy

Artsakh Karabakh Kharabakh Qashatagh.

Кашатахский район.wmv

Արցախի Հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն... Քաշաթաղի շրջան... Нагорно-Карабахская Респ...

GPY Armenia Anna Hovhannisyan leader of Basis NGO

On August 12 there was an exceptional fuss in the office of UN Armenia. It was the day of the establishment of the UNGPY Armenia network. More than 150 ...

Ոստիկանության օր

Ոստիկանության օր Ոստիկանության աշխատակիցների մասնագիտական տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ են...

Քաշաթաղի տնտեսությունը

28 06 BAKO SAHAKYAN SHAHUMYAN

106 videos foundNext > 

1 news items

Asbarez Armenian News

Asbarez Armenian News
Thu, 03 Sep 2015 11:53:36 -0700

If we cast a look at the near past, around 30 young people from Lebanon, Cyprus and Syria left their houses to settle on the bank of Tsav River in Ditsmayri village in Syunik region as part of resettlement plan in Qashatagh. It would be good to know ...
Loading

Oops, we seem to be having trouble contacting Twitter

Support Wikipedia

A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia. Please add your support for Wikipedia!

Searchlight Group

Digplanet also receives support from Searchlight Group. Visit Searchlight